OBČINA SEŽANA PODELJUJE

 

KRAJEVNI SKUPNOSTI DUTOVLJE

 

najvišje občinsko priznanje -

 

NAGRADO OBČINE SEŽANA ZA LETO 2007

 

 

Krajevna skupnost Dutovlje se nahaja v osrčju Krasa in je s sedmimi vasmi ter preko 1300 prebivalci druga največja krajevna skupnost v občini Sežana. 

 

Da so »Dutovci« pravi Kraševci, ki jih je preteklost, skozi različna obdobja, izoblikovala v vztrajne in delovne ljudi, polne novih idej in zagnanosti, priča dejstvo o  razvoju njihove krajevne skupnosti.

 

Kako uspešni so pri doseganju zastavljenih načrtov kaže - že v veliki meri uresničen - Plan dela za letošnje leto. Obnova vaškega doma in izgradnja javne razsvetljave v Krepljah, obnova vodovoda v Krajni vasi, zaključek ureditve okolice cerkve in pokopališča v Koprivi, ureditev vaškega jedra in priprave na sanacijo Bunčetove domačije v Dutovljah, preplastitve, asfaltiranja in gradnje podpornih zidov, so le del tistega, na kar so krajani lahko upravičeno ponosni. Vse te številne pridobitve so plod dobrega sodelovanja z Občino. Ob tem pa ne gre pozabiti na velik prispevek vaščanov, ki s prostovoljnim delom, pa tudi z lastnimi finančnimi sredstvi pomagajo graditi lepšo prihodnost sebi in mlajšim rodovom.

 

Načrti krajevne skupnosti pa segajo še višje in za njen prihodnji razvoj se spričo številnih smelih zamisli ni bati. Še posebej pa velja poudariti, da pod okriljem Občine trenutno potekajo tudi priprave na izgradnjo nove zdravstvene postaje in lekarne v Dutovljah, kar bo za kraj in njegovo okolico izjemnega pomena.

 

Vztrajnost in delavnost tamkajšnjih prebivalcev se nedvomno odraža v pregovorni kraški trmi, ki celo preproste zamisli pripelje do uspešne uresničitve. 

 

Občina Sežana za splošen razvoj in zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev Krajevni skupnosti Dutovlje podeljuje najvišje občinsko priznanje - NAGRADO OBČINE SEŽANA za leto 2007.