Krajevna skupnost DUTOVLJE

 Sestava sveta KS DUTOVLJE za obdobje 2010-2014.

Predsednik sveta KS DUTOVLJE:

- TURK VOJKO

Člani sveta KS DUTOVLJE:

-CURK DAMIJAN
-GEC PETER
-KMETEC IVAN
-KRSTAN HINKO
-RUPNIK ALENKA
-ŠIRCA EDVIN
-ŠTOKA PRIMOŽ
-TAVČAR MARJAN